REGLER OG VILKÅR FOR AMBASSADØRER: 

§1.0 VARIGHED:
Samarbejde mellem ambassadør og virksomhed begynder, når aftalen er godkendt af virksomheden. Samarbejdet er som udgangspunkt tidsubegrænset.

§2.0 FORPLIGTELSER:
På ambassadørens SoMe opslag (Instagram, blog, Facebook etc.), skal det tydeligt fremgå, at der er tale om sponsoreret opslag og, eller reklame. Dette gøres ved, at man i starten af sit opslag indsætter følgende hashtags (#): “annonce” eller “reklame”, samt “tagge”(@) virksomhedens navn i teksten til opslaget.
Ambassadøren giver samtykke til, at Miss Obling må kontakte ambassadøren pr. mail med henblik på tilbud eller andet som findes relevant for ambassadøren.
Ambassadøren er forpligtet til at dele et sponsoreret opslag i 3 måneder på sin SoMe profil. Når de 3 måneder er gået, kan ambassadøren frit vælge at slette billedet, hvis ambassadøren ønsker dette.
Ambassadøren er forpligtet til at have sin instagram profil åben (offentlig profil).
Det er ambassadørens eget ansvar at oplyse eventuelle indtægter i form af kontant afregning, værdi af gaver eller øvrige til SKAT.

§3.0 IMMATERIELLE RETTIGHEDER:
Ambassadøren giver Miss Obling lov til at benytte sig af ambassadørens billeder, der er taget i forbindelse med samarbejdet, således at disse kan blive benyttet til PR-formål og markedsføring af Miss Obling.

§4.0 ANSVARSFRASKRIVELSE:
I henfør til punkt 2, er det ambassadørens ansvar alene, at oplyse om afregning til SKAT.
Miss Obling kan derfor IKKE gøres ansvarlig, såfremt en ambassadør ikke foretager korrekt indberetning.
Miss Obling er ikke ansvarlig for, hvorledes en ambassadør overholder gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven. Miss Obling står dog selvfølgelig til rådighed i forbindelse med vejledning herom.

§5.0 KONSEKVENSER VED MISLIGHOLDELSE:
Miss Obling forbeholder sig retten til at opsige samarbejdet med en ambassadør, hvor det forefindes, at ambassadøren misbruger Miss Obling’s navn eller deler billeder som ikke er ambassadørens egne.
Miss Obling kan i alle tilfælde, hvor regler og vilkår ikke overholdes, ophøre samarbejdet øjeblikkeligt.

§6.0 OPSIGELSE AF AFTALE:
Skulle en ambassadør ønske at opsige aftalen, så skal dette foregå ved skriftlig udmelding, direkte til Miss Obling.
Miss Obling foretager månedligt kontrol, for at sikre, at de ambassadører der er i systemet lever op til kravene.
Såfremt en ambassadør ikke længere findes at matche vores brand, så forbeholder Miss Obling sig retten til at opsige aftalen.
Eventuel opsigelse indtræder ved udgangen af indeværende måned, med mindre der er tale om misligholdelse.